Бащата на научния мениджмънт и неговите идеи за ефективно управление

Мениджмънтът сам по себе си не е просто професия и длъжност, от която несъмнено, всяка независимо голяма или малка фирма или компания се нуждае. Мениджмънтът е наука, която притежава своя история на развитие, обосновава се в различни школи, според вижданията на отделни личности и така се развива като наука, която е описана в редица учебници и книги посветени на управлението. Kатегоризирането му се появява и Научният мениджмънт, който се обосновава като област на управлението и попада в „Класическото направление“ на мениджмънта, за което можем накратко да кажем, че е направление, което се свързва с утвърждаването на мениджмънта като наука през недалечните 19 ­ 20 век, който съсредоточава вниманието си върху изследване на причините за ниската ефективност на промишлените предприятия. Научният мениджмънт води началото си от годините преди Първата световна война, но най ­ бързо развитие получава по време на Втората световна война и най ­ вече след нея. Този период се откроява главно с изводите, които прави Фредерик Тейлър, който съсредоточава вниманието си върху това, че ниското равнище на управление е основният фактор, който пречи на производителността и нейния ръст, както и на труда на работниците.

Той излага своите възгледи в научен труд, които се приемат за първата научна теория, посветена на повишаването на производителността на труда, чрез въвеждането на теории, които са научно обосновани. Изследователят излага своите идеи и пледира за промяна на вече утвърдените статуква в процеса на управлението като прави задълбочени проучвания на многообразието от работни операции в конкретни трудови ситуации, за които той предлага набор от процедури, за да се повиши производителността на труда. Tези предложения се осъществяват и на практика. Това се случва в един завод на известна компания, а след което изследователят прави задълбочен анализ върху резултатите.

Оказало се, че ако се отстранят излишните движения на труда и се наложи промяна на процедурите, то производителността на всеки един отделен работник, би се повишила многократно. Освен тези стратегии, Фредерик Тейлър внася предположение за стимулиране на работниците като им се заплаща два пъти повече, когато изискваната норма за деня или месеца се изпълни в срок. След като тези нови правила се прилагат в конкретната компания, резултатите показват, че производителността в завода се е покачила рязко и то само в рамките на 24 часа да влияе с голяма продължителност върху практическото управление. Недвусмислено Фредерик Тейлър подчертава, че наличието на хармонични отношения между производствения процес и всички останали функции, които го управляват са единственият път за постигането на равновесие.

Само и единствено професия, а цяла наука, в която някои личности са отдали целия си професионален път в доказване и изследване на едно твърдение, свързано с процеса на управление. За всички бъдещи мениджъри, препоръчваме курс по икономика и мениджмънт, който ще ви запознае в дълбочина с всички мениджърски школи и по този начин в стремеж за усъвършенстване на мениджмънтът и Школата на научния мениджмънт приема за свой основател Фредерик Тейлър.

Главният стремеж на Тейлър е да наложи промяна на принципите на управление. Идеите на Тейлър не остават просто на теория. През 80 ­ те години на 20 ­ ти век, Идеята за ефективността, чиято резултатност Тейлър доказва, се оказва, че може.

Както всеки прочел статията, сам може да се увери в това, че мениджмънтът не е направления, които ще ви помогнат да изградите своя собствена концепция за ръководната длъжност. Изучавайки теоретичните мениджърски подходи, всеки човек ще има възможността да прецени за себе си към кои идеи и схващания принадлежи и така по ­ лесно ще изгради своите мениджърски принципи. Кандидатствали и одобрени по схемата Аз мога повече, всички имат шанс за професионална квалификация и преквалификация за тези хора, които са работещи и са назначени на трудов договор. Схемата, по която се осъществява професионалният курс си партнира с центрове за професионално обучение, които предлагат високо качество на обучение и екип от педагози, професионалисти в своята сфера.

В забързания начин на живот, който води всеки един от нас, рядко ни остава време за учене и необходимостта от парични средства ни принуждава да работим повече и повече. Убедени и наясно с това доставчиците на обучение, предлагат възможност за дистанционна форма на учене, която позволява на курсистите успешно да съвместяват работните ангажименти с учебните. Ако ви устройва вариант, в който вие сами да управлявате ангажиментите си като сами преценявате кога да учите и по колко урока да вземате, то е ­ обучението е вашият метод.

Дистанционното обучение се осъществява онлайн като за целта са ви необходими компютър, таблет или смарт фон и връзка с интернет към тях. Тази виртуална форма на учене ви дава възможността да учите в удобното за вас време и място. Веднъж седмично всеки курсист може да провежда среща с преподавателя, който води курса по „Икономика и мениджмънт“, като срещите се провеждат онлайн и не се налага да отделят време за посещаване на конкретно място. Не се притеснявате, че изоставате от съкурсистите си, тук всеки се обучава сам за себе си, можете да учите където и когато на вас ви е удобно, а комуникацията с преподавател не ви липсва по никакъв начин. Не изпускайте шанса си да се обучавате безплатно като същевременно с това изпълнявате безпроблемно служебните си ангажименти.

Професионалният курс по „Икономика и мениджмънт“ е безплатен за всички.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Previous post CooliceHost за разликата между VPS и споделения хостинг
Next post Онлайн магазин за бижута: TvoetoBiju.com