Изграждане на корпоративна идентичност от рекламна агенция

Рекламната агенция е фирма, предлагаща разнообразни услуги, свързани със създаване, планиране, управление на рекламна кампания и/или дизайн, проектиране и промотиране на рекламни материали, съгласно изискванията на своите клиенти. Рекламните агенции могат да менажират и цялостният маркетинг и брандинг, стратегии и продажби, промоции и презентации за клиентите си.

Разбира се не всички рекламни агенции имат необходимите ресурси, за да обхванат всички дейности, свързани с управлението на цялостна рекламна кампания и за това често някои дейности се разпределят към екипи на други агенции, които практически се явяват фирми-подизпълнители. А има и такива агенции, чиято основна дейност е свързана само и основно с печат и предпечатна подготовка на визитки, плакати, флаери, брошури, каталози; тиражиране на CD/DVD/Blue-Ray; графичен дизайн на самите рекламни материали; лого дизайн; web дизайн; сувенирна реклама.

Рекламните материали се явяват съпътстващи средства, чрез които се реализира цялостната идея на една рекламна кампания и доколко тя покрива всички медийни канали и колко е успешна зависи преди всичко от предвиденият бюджет, приложената стратегия, и не на последно място от оригиналността на идеята, която е в основата на рекламата. Целта на рекламната агенция е чрез релизирания проект – рекламата да се увеличат продажбите на даден продукт или услуга.

Изграждането на корпоративна идентичност на дадена компания е сред сериозните задачи, които могат да бъдат поставени на рекламна агенция, особено от фирми, които не поддържат собствен отдел „Маркетинг и реклама”.

Корпоративната идентичност може да бъде определена най-точно и просто като “визуалното представяне на реалната същност на компанията посредством наименованието й, нейното лого, мото, продукти, услуги, онлайн присъствие и други визуални елементи, създадени от организацията и ориентирани към определена аудитория”. Тя е и комплексното разбиране за представянето на компанията в публичното пространство – поведението й, визуалните послания, които в крайна сметка я правят отличима и я разграничават от конкурентните компании в средата, в която функционира.

Съвременните компании са изправени пред доста предизвикателства, идващи от обкръжаващата ги среда. За да запазят конкурентните си предимства и за да бъдат разпознаваеми на пазара, те се нуждаят от ярки и отличителни характеристики, които да ги подпомагат в процеса на разрастване и усъвършенстване.

Визуалната идентичност е израз на имиджа на компанията и тук именно се подчертава ролята на рекламната агенция при изграждане цялостният облик на компанията. Изразните средства, на които задължително се залага са дизайн на фирменият знак – логото, проектиран от дизайнер; избор на шрифтове и цветове; фирмени бланки, визитки, каталози, брошури и други, които да оформят и подчертят стила и визуланото присъствие на компанията в медийното пространство. Логото на компанията предствлява съвкупност от графични символи или знаци, шрифтове и цветове. В концепцията за оригинална визия на логото заляга основно идеята то да бъде лесно разпознаваемо сред това на конкурентите, ясно отличимо и най-вече да се асоциира с вашата компания, продукти или услуги. В този случай креативността и индивидуалният подход към клиента е водещ при избора на рекламна агенция, на която да доверите изграждането на фирмен стил и идентичност.

Корпоративната идентичност влияе силно на възприятията на клиента, играе важна роля в разпознаваемостта и популяризацията на компанията, както и върху цялостното изграждане на бранда. Разработката на корпоративна идентичност или фирмен стил е особено важна част от имиджа на една компания и затова изключително важен е точният избор на рекламна агенция, която да се занимае с тази нелека задача. Изграждането на добър външен вид, привлекателен и отличаващ се от конкурентите, изисква разбира се известни финансови ресурси и достатъчно време, и не на последно място – креативно мислене, т.е. всичко онова, което може да ви предложи добрата рекламна агенция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Next post България в близите години-Господар на света…